Μαυροκορδάτου 6, 106 78, Αθήνα

τηλ. / fax: 210 3813773

e-mail: pub@stafilidis.gr